U bent een contractmanager met ervaring met UAV-gc projecten en met risicogestuurd werken conform systeemgerichte contractbeheersing (SCB).

Taken

• U past uw specifieke expertise van de marktbenadering, contractbeheersing en contractering gevraagd en ongevraagd toe in projecten.
• U ondersteunt het projectteam in het contracteringsproces en borgt de kwaliteit van de verschillende contractdocumenten.
• U adviseert in dat kader het projectteam inzake het contractmanagementproces, levert in complexe projecten uw contractdeskundigheid en fungeert als vraagbaak voor contractzaken.
• U overlegt met de projectteamleden en deskundigen uit technische disciplines over de contractopstelling.
• U zorgt voor het (mede) opstellen en beoordelen van contractteksten.
• U bent in staat om beleidskaders te vertalen naar de contractdocumenten voor het project, onder andere in samenspraak met de afdeling GPO – ICG en de inkoopadviseurs van het projectteam.
• U bent verantwoordelijk voor de opstelling van contracten en de vastlegging van contractuele wijzigingen.
• U bent het primaire aanspreekpunt voor de opdrachtnemer en bent gemachtigde namens de opdrachtgever met alle bijbehorende taken en verantwoordelijkheden.
• U bent in staat verplichtingen vanuit de opdrachtgever volledig te inventariseren en deze te kennen.
• U bent in staat om risico’s in te schatten en het proces tot een goed einde te brengen door op gelijkwaardig niveau de contractpartner tegemoet te treden.
• U kunt tijdig knelpunten onderkennen, oordelen en handelen.

Eisen

• U hebt minimaal een hbo-niveau op het gebied van civiele techniek, (technische) bedrijfskunde of bestuurskunde.
• U hebt enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie of kennis van de soort organisatie.
• U hebt inhoudelijke kennis van de benodigde regelgeving (onder andere ARVODI, UPP (WW aanleg)).
• U hebt brede kennis van het vakgebied en inzicht in integrale samenhang met aangrenzende vakgebieden.
• U hebt kennis van normen en richtlijnen (onder andere ISO 9001).
• U hebt ervaring met UAV-gc projecten.
• U hebt kennis van en ervaring met risicogestuurd werken conform systeemgerichte contractbeheersing (SCB).
• U hebt ruime kennis van en ervaring met het begeleiden van in voorbereiding en/of uitvoering zijnde onderhoudsprojecten in de GWW-sector.
• U hebt ervaring met projectmatig werken.
• U hebt bij voorkeur meerdere jaren ervaring in adviestrajecten.
• U bent vaardig in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen en in het tot stand brengen en inhoudelijk toelichten van adviesproducten- en processen.

Bij interesse kun je contact opnemen met Paul van Westen, 06-50910755 of paul@n-pm.nl

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer

Uw motivatie

Uw CV